ณัฐวุฒิ ประเสริฐศรี


ทฤษฎีการจัดการแบบดั้งเดิม(Classical Theory)
กันยายน 13, 2008, 6:13 am
Filed under: Uncategorized

ทฤษฎีการจัดการแบบดั้งเดิม  เป็นทฤษฎีที่มุ่งให้ความสนใจ  และให้ความสำคัญเกี่ยวกับความสำเร็จของงาน  โดยไม่สนจิตใจของมนุษย์  มองมนุษย์เป็นเครื่องจักร  การบริหารงามมีกฏเกณฑ์ที่ตายตัว  พนักงงานจึงทำงานอย่างไม่มีอิสระ  ไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้จึง ไม่มีความคิดเห็นที่หลากหลาย  และการทำงานขององค์การจะบรรลุเป้าหมายและพนักงาน            จะปฎิบัติงานได้ดีขึ้นเมื่อมีการข่มขู่

About these ads

ให้ความเห็น so far
ใส่ความเห็นใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %sติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: